Geld over en wat nu? Wel of niet extra aflossen?

Als je een aflossingsvrije hypotheek hebt kun je jaarlijks een deel boetevrij aflossen en aan het einde van een rentevaste periode zelfs de gehele hypotheek. Of dat loont hangt van een aantal factoren af. Het geld dat je voor de aflossing kunt gebruiken levert nu een spaarrente op. Als je het gebruikt om een deel van de hypotheek af te lossen krijg je minder spaarrente, maar hoef je ook minder hypotheekrente te betalen. Door fiscale factoren kun je het een niet rechtstreeks tegen het ander wegstrepen. Gebruik onderstaand rekenmodel om zelf eenvoudig te bepalen of aflossen loont.  

AflOfNiet2015 (vs 34).xls
               
INVOERGEGEVENS   Voor aflossing     Na aflossing  
hypotheeklening    
hypotheekrente %        
vrijstelling fiscale partner meetellen?            
belastingtarief            
WOZ waarde woning        
totaal aan bezit (spaargeld, aandelen)    
- waarvan beschikbaar voor aflossing    
rente/rendement op spaar/beleggingsrekening %        
               
www.hypohype.nl      
               
OVERZICHT RESULTAAT   Voor aflossing     Na aflossing  
KOSTEN              
te betalen hypotheekrente (bruto, dus vòòr belastingaftrek)      
bijtelling eigenwoningforfait   +   +  
correctie op woningforfait (wet Hillen)   +   +  
resulterende hypotheekrente aftrekpost (bruto)      
retour via belastingaftrek   +   +  
resultaat (netto te betalen)      
               
OPBRENGST              
rente/rendement op spaar/beleggingsrekening      
rendementsheffing   +   +  
resultaat (netto te ontvangen)      
               
resultaat van kosten en opbrengsten      
             
 
 
               

Voorkom een restschuld

Als je moet verhuizen maar de verkoop levert minder op dan de hypothecaire lening dan is er sprake van een restschuld. In een tijd van dalende huizenprijzen is dit niet ongebruikelijk. Een restschuld kan erg vervelend zijn omdat hierdoor de financiering van je nieuwe woning in gevaar kan komen. Banken houden er niet van om schulden zonder onderpand te financieren. Aflossen is een uitstekende remedie voor het tegengaan van restschuld. Zelfs als in bovenstaande berekening het financieel niet of nauwelijks lonend is, kan het dus toch verstandig zijn om af te lossen.

 

Voordat je aflost...

Zaken om verder rekening mee te houden zijn voordat je gaat aflossen:

  • Heb je nog slechts een kleine hypotheek dan kan volledig aflossen interessant zijn. Vanwege de wet Hillen geld dan geen bijtelling voor een eigenwoning forfait meer. Het rekenmodel houdt hier rekening mee.
  • Eenmaal afgelost kunt je niet meer vrijblijvend opnieuw fiscaal vriendelijk bijlenen. Als je verhuist vereist de bijleenregeling dat je de overwaarde van je oude huis inbrengt in je nieuwe huis. Kijk bijvoorbeeld op de site van de vereniging Eigen Huis hoe dit precies werkt. Laat extra aflossingen niet ten koste van je buffer gaan. Als extra aflossen ervoor zorgt dat je een (dure) persoonlijke lening moet sluiten zodra je auto het begeeft, dan heb je het niet goed gedaan.
  • Bij extra aflossen van grotere bedragen (bv. meer dan 10% van de hypotheeksom) kan de bank een boeterente opleggen. Hierdoor is het extra aflossen meestal niet meer interessant. Controleer dit vooraf bij je bank. Het rekenmodel houdt hier geen rekening mee.

 

Aflossen in een spaarhypotheek?

Bij een hypotheekvorm waaraan een kapitaalverzekering is gekoppeld zoals een (bank)spaarhypotheek ligt aflossen niet voor de hand. Wel kun je hier als alternatief het storten van extra spaarpremie gebruiken. Dit is vaak voordelig. In het bereken een hypotheek rekenmodel op deze site kun je precies uitrekenen wat er gebeurt bij extra stortingen in een bepaald jaar. Maar extra storten is niet voor iedereen verstandig. Als je een 100% (bank)spaarhypotheek hebt en je huis 'staat onder water' en je hebt verhuisplannen dan kan de restschuld een probleem vormen. Weliswaar is er (flink) gespaard in de spaarhypotheek constructie, maar dat geld kun je er niet uithalen om een restschuld mee te betalen. Zorg in dat geval dus voor een goed gevulde eigen spaarrekening, los van de spaarpot binnen de hypotheekconstructie. Wees in deze situatie terughoudend met extra premiestortingen binnen de spaarhypotheek! Eenmaal gestort is het er niet meer uit te halen zonder grote fiscale consequenties.